Sau GBA-800, GBD-800 Là Mẫu Đồng Hồ G-Shock Thể Thao Được Mong Chờ Nhất