G-Shock Cũ Có Nên Mua Hay Không? Các Vấn Đề Hay Gặp Ở G-Shock Cũ?