G-Shock Cho Ra Mắt GA-100A-9A: Mới Lạ Thôi Chưa Đủ