Đồng hồ Casio MTP: Rẻ-Bền-Đẹp số 1, Nam giới đừng bỏ qua